A Vietnamese production at Saint Finbar Church.

Vietnamese Community

Tiểu Sử:

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Đức Mẹ Lộ Đức, trực thuộc Giáo Xứ Saint Finbar được chính thức thành lập ngày 01 tháng 7 năm 1976 do Đức Ông Giacôbê Phan Văn Đài thành lập, Vị Chủ Tịch Cộng Đoàn đầu tiên là ông Mai Viết Yến, sau đó các vị Chủ Tịch kế nhiệm là các ông Trịnh Văn Luận, Trần Văn Thân, Vũ Hoài Thu, Vũ Đình Thọ, Nguyễn Văn Minh, Đinh Đức Chu, Phạm Xuân Cung, ông Hoàng Văn Khoan và ông Hoàng Văn Nhạ. Tổng số Giáo dân của Cộng Đoàn ước khoảng 500 giáo dân.

Biography:

Vietnamese Catholic Community; Our Lady of Lourdes, at the Saint Finbar Parish was officially established on July 1, 1976 by Monsignor James Dai Van Phan with Mr. Yen Mai as its first Chairman, followed by Chairman successors; Mr. Luan Trinh, Mr. Than Tran, Mr. Thu Vu, Mr. Tho Vu, Mr. Minh Nguyen, Mr. Chu Dinh, Mr. Cung Pham, Mr. Khoan Hoang and Mr. Charlie Hoang. Total number of parishioners is estimated at about 500.

Cha Quản Nhiệm & Tân Ban Thường Vụ Cộng Đoàn:

 • Cha Quản Nhiệm: Giuse Hoàng Tiến Đoàn S.J.
 • Chủ Tịch: Ông Giuse Hoàng Văn Nhạ (Charlie Hoang)
 • Phó Chủ Tịch1: Bà Maria Trịnh Thị Nhung( Cindy Trinh)
 • Phó Chủ Tịch 2: Ông Phạm Hữu Phúc ( Philip Pham)
 • Thư Ký : Ông Võ Phúc (Tony Vo)
 • Thủ Qũi : Bà Trần Thị Nhị

Các Đoàn Thể:

 • Hội Phạt Tạ Trái Tim Đức Mẹ
 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
 • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ca Đoàn Cêcilia
 • Ca Đoàn Thiếu Nhi Emnuel
 • Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
 • Ban Thăm Viếng Kẻ Bệnh
 • Ban Đọc Sách Thánh
 • Ban Phụng Tân
 • Ban Cung Thánh

Ngoài ra Cộng Đoàn còn tổ chức cho các em thiếu nhi theo học các lớp Giáo Lý bằng tiếng Việt Nam và tiếng Việt lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, trước thánh lễ, để giúp các em sống trong đức tin của người Công Giáo thực thụ, và không quên nguồn gốc ngôn ngữ Việt Nam. Tất cả có 5 lớp Giáo Lý Việt Ngữ, mỗi lớp có khoảng từ 15 đến 20 em do các thày cô giáo tình nguyện giảng dạy cho các em.

Vietnamese community Ministries Council:

 • Rev. Joseph Doan Tien Hoang S.J. Chaplain
 • Mr. Charlie Hoang, Chair
 • Mrs. Cindy Trinh,Vice chair
 • Mr. Philip Pham, Vice chair
 • Mr. Tony Vo, Secretary
 • Mrs. Nhi Tran, Treasurer

Parish Groups & Ministries:

 • Heart of Mary Penitence
 • Union of the Sacred Heart of Jesus
 • Catholic Mothers
 • Eucharist Youth
 • Cecilia Adult Choir
 • Emanuel Children Choir
 • Eucharistic Ministry
 • Eucharistic Minister to the sick
 • Lector Ministry
 • Usher Ministry
 • Sacristan Ministry

Additionally, the Community also holds Vietnamese language and Catechism classes in both English and Vietnamese at 4PM on Saturdays before the 7PM Mass with a mission of forming a strong faith and foundation as true Catholic but yet maintaining Vietnamese language origin. There are a total of 5 different levels of classes conducted by Volunteers.

Background
Lịch Trình Thánh Lễ Hằng Tuần
 • Thứ Sáu lúc 7:00pm
 • Thứ Bảy lúc 7:00pm Lễ thay lễ ngày Chúa Nhật

Weekday Mass Schedule
 • Friday 7:00pm
 • Saturday 7:00pm
 • Sunday 7:00pm

Liên Lạc | Contact

Cha Quản Nhiệm: Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J
(310) 619-8706
Chủ Tịch Cộng Đoàn: Ông Hoàng Văn Nhạ
(818) 239-9105
Phó Chủ Tịch1 : Bà Trịnh Thị Nhung
(818) 395-1252
Phó Chủ Tịch 2: Ông Phạm Hữu Phúc
(818) 859-4391
Thư Ký: Ông Võ Phúc

Thủ Qũy: Bà Trần Thị Nhị

Rev. Joseph Doan Tien Hoang, S.J, Chaplain
(310) 619-8706
Mr. Charlie Hoang, Chair
(818) 239-9105
Mrs. Cindy Trinh, Vice chair
(818) 395-1252
Mr. Philip Pham, Vice chair
(818) 859-4391
Mr. Tony Vo, Secretary

Mrs. Nhi Tran, Treasurer